Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

ЗА НАС

 

Училището в Новград се открива преди 140 г. - през 1872 г. като обучението се провежда в частни къщи.

Първата училищна сграда е построена през 1890 г. и има шест класни стаи. Сградата е запазена и до днес и в нея се помещава етнографска сбирка.

До 1921 г. училището в Новград е начално. През 1921 г. се открива първи прогимназиален клас, а от 1938г и пълна прогимназия.

Настоящата сграда на училището е построена през 1943г.

През 1972 г. по случай 100-годишния юбилей на училището то е наградено с орден „Кирил и Методий” - първа степен.

ОУ ”Алеко Константинов” в с. Новград е средищно - в него се обучават и учениците от Беляново, Кривина и Джулюница. В момента училището е включено в проект „Подобряване качеството на учебния процес в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, което дава възможност за целодневна ангажираност на учениците. Това допринася за добрата им подготовка.

Възпитаниците на ОУ ”Алеко Константинов” с. Новград  успешно се реализират в средните училища.