Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 

Обучения 2022/2023 г >>

Предстоящи обучения от плана за извънучилищна квалификация >>

Предстоящи обучения 2022/2023 г.