Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

КОНТАКТИ

 

Основно училище „Алеко Константинов”
с. Новград
Община Ценово
Област Русе
ул. ”Възраждане” №8,

тел.: 08124/26-60

e-mail: info-1808003@edu.mon.bg

www.ou-novgrad.org