Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Резултати от НВО 2023г. >>