Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

ПРИЕМ

Прием в VIII клас на неспециализираните училища в област Русе за учебната 2023/2024 г.

- Свободни места след втори етап на класиране

- Свободни места след трети етап на класиране

- Свободни места след четвърти етап на класиране

 

Прием в първи клас за учебната 2023/2024г