Основно училище „Алеко Константинов” с. Новград област Русе

Тръжни процедури

1. Заповед за търг
2. Обява за търг
3. Тръжна документация

Заповед 01-009 от 26.09.2022